Alfa4all

Latijn II; Taalverwerving en Livius (capita selecta boek 1)

Niveau BA1

EC 5

Docent(en)
Maurits de Leeuw (Universiteit Utrecht)

Looptijd
november – december 2023

Doelen
Na afloop van deze cursus:

  • Kan de cursist de syntactische structuur en morfologische eigenschappen van het Latijn herkennen, benoemen en analyseren;
  • Kan de cursist een groot deel van het Latijnse vocabulaire herkennen en benoemen;
  • Kan de cursist zijn/haar kennis over de syntaxis, morfologie en vocabulaire van het Latijn inzetten bij het lezen en vertalen van Latijnse teksten;
  • Kan de cursist een Latijnse tekst op een redelijk vlot tempo lezen en vertalen.

Inhoud
In deze module breiden de cursisten hun in Latijn 1 opgedane kennis over de Latijnse taal uit. Aan de hand van de laatste vijf hoofdstukken uit Kroons Inleiding tot de Latijnse Syntaxis, de tweede helft van de Kleine Latijnse Grammatica en de rest van de Basiswoordenlijst Latijn behandelen we de resterende onderwerpen van de Latijnse syntaxis en morfologie, en vergroten we het vocabulaire. Deze kennis wordt toegepast in specifieke oefeningen en bij het vertalen van enkele passages uit Livius’ Ab Urbe Condita, wat ook de leesvaardigheid van de cursisten ten goede komt. Ter afsluiting van Latijn 2 maken de cursisten een schriftelijk tentamen.

Werkvormen (blended opzet) 
Startbijeenkomst; wekelijks werkcollege (ca. 2 uur); instructievideo’s; veel zelfstudie en oefening.

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden
n.n.b.

Toetsing
Schriftelijk tentamen

Literatuur
Door de cursist aan te schaffen (of al in bezit na Latijn 1):

  • G.F. Diercks en N.H.C. Loenen, Kleine Latijnse Grammatica (Bussum, recente druk).
  • Kroon, Inleiding tot de Latijnse Syntaxis: Structuur van Zin en Tekst (Amsterdam, recente druk)
  • H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam, recente druk)

De docent verstrekt daarnaast:

  • J.K.L. Babeliowsky et alii, Basiswoordenlijst Latijn
  • Passages uit Livius’ Ab Urbe Condita