Alfa4all

Latijn III; Latijnse lyriek: Catullus en Horatius (carmina selecta)

Niveau

EC 5

Docent(en)
Merlijn Breunesse (Universiteit Leiden)

Looptijd
januari – april 2024

Doelen
De cursist:

 • heeft kennis van de belangrijkste grammatica van het klassiek Latijn, zowel morfologie als syntaxis;
 • breidt zijn/haar woordenschat verder uit;
 • kan genoemde kennis toepassen bij het lezen en interpreteren van authentieke passages (uit Catullus, Tibullus, Sulpicia, Horatius en Trebulla);
 • verwerft kennis van vraagstukken rondom gender in de klassieke literatuur;
 • is in staat om zelfstandig – met behulp van een commentaar – een klein pensum authentiek Latijn te bestuderen (passages uit Catullus, Horatius en Tibullus);
 • heeft kennis van de belangrijkste achtergronden, genreconventies en stilistische kenmerken van de gelezen teksten uit de Latijnse lyriek en elegie;
 • is in staat om een korte authentieke passage (ongeziene tekst) in goed lopend Nederlands te vertalen met behulp van een woordenboek en annotaties;
 • kan inhoudelijke, grammaticale en stilistische vragen over een bestudeerde authentieke passage beantwoorden.

Korte beschrijving inhoud
Deze derde module Latijn staat in het teken van taalverwerving en leesvaardigheid, met betrekking tot de genres lyriek en elegie. In aanvulling op de eerste twee modules Latijn, zal bijzondere aandacht worden besteed aan stijlkenmerken, mede met behulp van de CEVO-lijst. Daarnaast breidt de cursist zijn woordenschat verder uit m.b.v. de woordenlijst in het cursusmateriaal en de geannoteerde teksten. Dit alles komt samen in de nauwkeurige lectuur van passages uit Catullus, Tibullus, Sulpicia, Horatius en Trebulla. In vergelijking met de modules Latijn I en II ligt de nadruk in deze cursus minder op grammatica-oefening en meer op het ontwikkelen van leesvaardigheid en het ontwikkelen van een filologisch kritische blik. Ook vormt kritische bestudering van literaire vertalingen, al dan niet in vergelijking met het origineel, onderdeel van de oefeningen.

Werkvormen (blended opzet)
De cursus bestaat uit een startbijeenkomst in Utrecht, wekelijkse (online) werkcolleges, instructie-video’s, voorgeschreven achtergrondlectuur (waaronder het leren werken met vertalingen) en zelfstudie. Er is tevens de mogelijkheid tot extra contacturen voor vragen en vertaalhulp.

Dag waarop de face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden
In overleg met de cursisten te bepalen, maar naar alle waarschijnlijkheid vinden de colleges op de vrijdag plaats.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Literatuur
De cursist dient aan te schaffen:

 • Een woordenboek Latijn-Nederlands (Pinkster).
 • Burgersdijk, Latijnse lyriek en elegie: Catullus, Tibullus, Sulpicia, Horatius, Trebulla (te verstrekken door de docent)
 • D.H. Garrison (ed.), The Student’s Catullus, University of Oklahoma Press 2004; of: K. Quinn, Catullus: The Poems, London: Bloomsbury, 1996.
 • K. Quinn (ed.), Horace: the Odes. Basingstoke & London 1980.

De docent verstrekt:

 • Bijlage met daarin opgenomen het Latijnse pensum, inleiding en aantekeningen (alsmede uitwerking van de oefeningen)
 • Lijst Stilistische en narratologische middelen, minimumlijst Latijn CEVO