Alfa4all

Latijn I; Taalverwerving en Caesar (De bello Gallico 4.20-27)

Niveau De cursus is qua niveau vergelijkbaar met een eerste module Latijnse taalverwerving van een universitaire BA-opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Als u geen eindexamen Latijn hebt gedaan, raden wij u aan om even contact op te nemen met de docent.

EC 5

Docent(en)
Jörn Soerink (Universiteit Leiden)

Looptijd
september – oktober 2024

Doelen

  • kennis en beheersing van de (klassiek) Latijnse (basis)grammatica, zowel morfologie als syntaxis;
  • het verwerven van een elementaire woordenschat, incl. de meest frequente stamtijden;
  • het vergroten van de lees- en vertaal­vaardigheid.

Inhoud
Deze eerste module staat volledig in het teken van taalverwerving: vocabulaire, grammatica en leesvaardigheid. De cursist verwerft een elementaire woordenschat m.b.v. de Basiswoordenlijst Latijn en maakt zich de Latijnse morfologie eigen m.b.v. de Kleine Latijnse Grammatica. Daarnaast worden de eerste twee hoofdstukken van Inleiding tot de Latijnse syntaxis bestudeerd. Dit alles komt samen in de nauwkeurige lectuur van een episode uit Caesars Commentarii de bello Gallico (4.20-27), waarmee ook de leesvaardigheid wordt geoefend (o.a. lineair lezen).

Werkvormen (blended opzet)
Startbijeenkomst, wekelijkse (online) werkcolleges (van ca. twee uur), instructie-video’s, veel oefening en zelfstudie.

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden 
In overleg met de cursisten te bepalen. Naar alle waarschijnlijkheid vinden de colleges plaats op vrijdag.

Toetsing
Schriftelijk tentamen.

Literatuur
De cursist dient aan te schaffen:

  • F. Diercks en N.H.C. Loenen, Kleine Latijnse Grammatica (Bussum, recente druk).
  • Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis: structuur van zin en tekst (Amsterdam, recente druk)
  • Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam, recente druk)

De docent verstrekt:

  • K.L. Babeliowsky et alii, Basiswoordenlijst Latijn
  • Caesar Commentarii de bello Gallico 4.20-27