Alfa4all

Taalverandering en taalvariatie

Niveau BA2/3
EC 5

Docent(en)
Marc van Oostendorp (Radboud Universiteit)
Olaf Koeneman (Radboud Universiteit)

Startdatum en looptijd
Februari – april 2025 (onder voorbehoud)

Doelen
Deze cursus stelt zich tot doel dat de student:

  • inzicht krijgt in de manier waarop taalvariatie en taalverandering werken
  • in staat is bij te dragen aan actuele discussies over bijvoorbeeld inclusief taalgebruik op een geïnformeerde manier
  • zelf een klein onderzoekje kan opzetten naar variatie en verandering in het Nederlands.

Omschrijving van de inhoud
Geen twee sprekers van het Nederlands spreken precies hetzelfde: het Nederlands, is zoals alle talen met meer dan 1 spreker, variabel. Bovendien verandert het Nederlands voortdurend. Wat kunnen we leren uit deze variatie en deze verandering over hoe taal werkt? In deze cursus verwerf je inzicht in hoe taalverandering en taalvariatie werken en hoe deze bestudeerd kunnen worden in het Nederlands, en wat de sociale betekenis ervan is.

Werkvormen
De cursus kent een blended opzet.

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden
Vrijdag

Toetsing
Eindopdracht

Ingangseis
Cursus  Taalwetenschap Alfa4All of een vergelijkbare cursus inleiding taalwetenschap

Literatuur
Literatuur wordt later bekendgemaakt