Alfa4all

Einführung in die Literatur- und Kulturwissenschaft

Niveau BA2

EC 5

Docent(en)
Yvonne Delhey (Radboud Universiteit)

Looptijd
Februar – juni 2025 (periode onder voorbehoud)

Doel(en)
Na afloop van de cursus:

1: ken je de  belangrijkste  kenmerken en ontwikkelingen van de moderne Duitse media en kun je aangeven wat er onder het begrip ‘populaire cultuur’ is te verstaan;

2: heb je uitgebreide kennis van centrale onderwerpen in de cultuurwetenschap en kun je deze kennis in eigen woorden en met de adequate begrippen weergeven;

3: heb je geleerd aan de hand van de besproken voorbeelden uit diverse Duitstalige media (waaronder ook literatuur) dit cultuuranalytische kader toe te passen op je eigen voorbeeldanalyse.

4: heb je de basis van de literaire tekstanalyse leren kennen en kunt deze toepassen op een primaire tekst.

4: heb je geleerd de verworven kennis om te zetten in een eigen project dat voortbouwt op je voorbeeldanalyse.

5: heb je geleerd je project op adequate mondelinge en schriftelijke manier door een presentatie en een portfolio te verantwoorden.

Korte beschrijving inhoud
De cursus biedt aan de hand van een aantal specifieke onderwerpen uit de Duitstalige context een inleiding in de hedendaagse literatuur- en cultuurwetenschap. We gaan uit van een literair voorbeeld en zullen vandaaruit de populaire media verkennen. Literatuur als medium biedt een opstap voor de cultuurwetenschap, want daar gaat het o.a. om de analyse van culturele artefacten en praktijken. Hoort de literatuurwetenschap binnen een talenstudie tot de traditionele wetenschappelijke disciplines, zo benadert de cultuurwetenschap cultuur (net zoals de economie, de politiek of techniek) vanuit een breder perspectief als een apart systeem binnen de maatschappij. De analyse omvat diverse culturele fenomenen zoals taal, beelden, teksten (in het algemeen of als specifieke tekstsoorten) en diverse media (comics, films enz.). De analyse is om die reden vaak inter- en transdisciplinair opgezet, dat wil zeggen dat er behalve het taal- en literatuurwetenschappelijk perspectief vaak nog andere wetenschappelijke invalshoeken erbij worden gehaald.

In dit studiejaar ligt de thematische focus van de cursus op het onderwerp ‘migratie’. We gaan onderzoeken op welke manier dit onderwerp in de Duitse cultuur wordt besproken.

De cursus wil aanzetten tot discussie rond de dynamiek van de hedendaagse populaire cultuur en haar historische ontwikkeling. Hoofddoel is het ontwikkelen van een eigen visie op de populaire cultuur en het toepassen van deze visie op een zelfgekozen voorbeeld waar in de cursus aan wordt gewerkt.

Werkvormen (blended opzet)
Werkcollege met 3 f2f bijeenkomsten voor uitleg, feedback en de presentatie van het eigen project;
zelfstudiemateriaal.

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden
nnb

Toetsing
Schriftelijk tentamen (take home).

Literatuur
Katerina Poladjan, Hier sind Löwen, Frankfurt a. M.: Fischer Verlag 2022 (ISBN: 978-3596703036, € 12.00) Er bestaat ook de optie een e-book (€ 9.00) aan te schaffen.

Mike Loos (Hg.), Geschichten aus dem Grandhotel. Comic-Reportagen von Augsburger Design-Studierenden, Augsburg: Wißner Verlag 2016. LET OP: Dit boek kun je aan het begin van de cursus met een gezamenlijke bestelling via de docent kopen. Kosten: € 12.80 + gedeelde Portokosten.

Verder nog een aantal losse artikelen die als scan op Moodle beschikbaar zijn.