Alfa4all

Argumentatie

Niveau: BA2

EC: 5

Docent: Michel Couzijn (Universiteit van Amsterdam)

Looptijd: februari t/m april 2022

Omschrijving van de cursus:

In de cursus Argumentatie worden studenten vertrouwd gemaakt met argumentatief taalgebruik. Onderdelen die aan bod komen zijn de analyse en interpretatie van argumentatie, de beoordeling van argumentatie en het identificeren van drogredenen, en het zelf produceren van argumentatie in betogende teksten. Daarbij wordt aangesloten bij de pragma-dialectische ‘Amsterdamse’ benadering van argumentatie, die in Nederland en internationaal een hoge vlucht heeft genomen. Alle concepten rond argumentatief taalgebruik die opgenomen zijn in het eindexamenprogramma voor het schoolvak Nederlands worden in samenhang behandeld.