Alfa4all

Argumentatie

Niveau BA2
EC 5

Docent(en)
Michel Couzijn (Universiteit van Amsterdam)

Looptijd
september – november 2023
februari – april 2024

Doelen
De student verwerft kennis van en inzicht in:

  • het identificeren, interpreteren en analyseren van argumentatief taalgebruik
  • relevante factoren voor de beoordeling van argumentatie en voor het identificeren van drogredenen
  • een systematische aanpak voor het zelf opzetten van een overtuigend betoog
  • de wijze waarop kennis over argumentatieleer een plek heeft in gangbare schoolboeken voor het vak Nederlands
  • de wijze waarop kennis en vaardigheden t.a.v. argumentatieleer worden geëxamineerd in het CE Nederlands

Omschrijving van de cursus
In de cursus Argumentatie worden studenten vertrouwd gemaakt met argumentatief taalgebruik in teksten met een maatschappelijk onderwerp. Onderdelen die aan bod komen zijn de analyse en interpretatie van argumentatie, de beoordeling van argumentatie en het identificeren van drogredenen, en het zelf produceren van argumentatie in betogende teksten. Daarbij wordt aangesloten bij de pragma-dialectische ‘Amsterdamse’ benadering van argumentatie, die in Nederland en internationaal een hoge vlucht heeft genomen. Alle concepten rond argumentatief taalgebruik die opgenomen zijn in het eindexamenprogramma voor het schoolvak Nederlands worden in samenhang behandeld. Er is ook enige aandacht voor de didactisering van argumentatieleer in lesmateriaal voor het schoolvak Nederlands.

Werkvorm
Zelfstudie (zie Literatuur), aangevuld met online kennisclips en werkcolleges waarin de leerstof nader wordt toegelicht en vragen n.a.v. gemaakte opdrachten worden beantwoord.

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden

  • Zo mogelijk twee fysieke bijeenkomsten, aan het begin en aan het eind van de cursus.
  • Tijdstip van (online en fysieke) bijeenkomsten in overleg te bepalen.

Toetsing
Tentamen

Literatuur

  • Van Eemeren & Snoeck Henkemans (2021). Argumentatie. Groningen: Noordhoff. (6e druk).
  • Een uit te reiken syllabus (materiaal uit schoolboeken en uit Centrale Examens Nederlands havo-vwo).