Alfa4all

Contact

De Universiteit Utrecht is penvoerder van het Actieplan Academische Leraren, waar dit huidige project onderdeel van is. Dit project wordt gecoördineerd door een werkgroep, samengesteld uit afgevaardigden van 6 partneruniversiteiten. Voor vragen kun je terecht bij het contactpersoon van je eigen universiteit of bij de projectleider.

Projectleider Universiteit Utrecht:

Ineke Lam – j.i.lam@uu.nl

Werkgroepleden:

Radboud Universiteit Nijmegen – Stef Siepel – s.siepel@docentenacademie.ru.nl

Rijksuniversiteit Groningen – Ricus Dullaert – h.f.m.dullaert@rug.nl

Universiteit Leiden – Nelleke Belo – n.a.h.belo@iclon.leidenuniv.nl

Universiteit Tilburg – Rian Aarts – a.m.l.aarts@uvt.nl

Universiteit van Amsterdam – Willemijn Wilgenhof – w.wilgenhof@uva.nl