Alfa4all

Contact

De Universiteit Utrecht is penvoerder van projecten die binnen het Bestuursakkoord worden uitgevoerd, waaronder Alfa4all. Dit project wordt gecoördineerd door een werkgroep, samengesteld uit afgevaardigden van zes partneruniversiteiten. Voor vragen kun je terecht bij de contactpersoon van je eigen universiteit of bij de projectleider.

Projectleider

Ineke Lam – alfa4all@uu.nl

Taalcoördinatoren

coördinator Engels:
Vrije Universiteit Amsterdam – Esther van Noort – e.d.van.noort@vu.nl

coördinator Grieks/Latijn:
Radboud Universiteit Nijmegen – Ronald Blankenborg – ronald.blankenborg@ru.nl

coördinator Frans:
Rijksuniversiteit Groningen – Audrey Rousse – Malpat – a.rousse-malpat@rug.nl

coördinator Nederlands:
Tilburg University- Rian Aarts – A.M.L.Aarts@tilburguniversity.edu

coördinator Duits:
Universiteit van Amsterdam – Mireille Hassemer – m.hassemer@uva.nl

coördinator Spaans:
Universiteit Utrecht – Ineke Lam – j.i.lam@uu.nl (tijdelijk)

coördinator Toets- en Kwaliteitscommissie:
Universiteit van Amsterdam – Willemijn Wilgenhof – w.wilgenhof@uva.nl

Ondersteuning: algemeen en Moodle

alfa4all@uu.nl