Alfa4all

Alfa4all: wat is het?

Alfa4all is de plek waar de faculteiten Geesteswetenschappen/Letteren van de Nederlandse universiteiten gezamenlijk cursussen aanbieden in de taalvakken van het voortgezet onderwijs. Het is opgezet om mee te helpen het groeiend tekort aan leraren in deze taalvakken tegen te gaan. De cursussen zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die eerstegraads docent willen worden, maar die nog niet toelaatbaar zijn tot de lerarenopleiding vanwege onvoldoende vakinhoudelijke kennis. Maar ook ‘zittende’ docenten die verdieping binnen hun vak zoeken zijn welkom. Wanneer er teveel aanmeldingen zijn voor een cursus hebben cursisten die willen instromen in de lerarenopleiding altijd voorrang op degenen die een vak volgen in het kader van verdieping c.q. nascholing.

Alfa4all is gestart met een subsidie vanuit het Actieplan Academische Leraren. Sinds half 2021 wordt het project gefinancierd vanuit middelen uit het Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen.

 

Welkom

Wil je eerstegraads docent worden, maar mis je nog voldoende vakinhoudelijke kennis om te beginnen aan een universitaire lerarenopleiding of een zij-instroomtraject? Op deze website vind je een overzicht van cursussen die je kunt volgen om deze deficiënties weg te werken. Op dit moment zijn er cursussen ontwikkeld voor de (school)vakken Duits, Engels, Nederlands, Frans en klassieke talen en Spaans. Deelname aan de cursussen is gratis en een inschrijving aan een universiteit is niet noodzakelijk.

Hoe weet ik welke cursus ik nodig heb?
Bepaal samen met een vakdidacticus of de toelatingscommissie van je betreffende universitaire lerarenopleiding welke cursussen jij nog moet volgen voor toelating.

Waar kan ik een cursus volgen?
Het cursusaanbod is landelijk beschikbaar en heeft een blended opzet. Het merendeel van de cursus wordt online aangeboden, waardoor het voor studenten uit het hele land flexibel te volgen is. Cursisten hebben slechts een enkele keer een bijeenkomst op locatie en ze kunnen de rest van de cursus in hun eigen tijd volgen. Op de pagina van de betreffende cursus vind je meer informatie over de inhoud van de cursus, de docent(en) en de startmomenten.

Wanneer kan ik beginnen?
Bij elk cursusaanbod staat vermeld wanneer de cursussen starten en wat de looptijd is. Je kan je nu inschrijven voor cursussen in het collegejaar 2024-2025. Waar mogelijk proberen we flexibel om te gaan met startdata.

Wat is de omvang van een cursus?
De meeste cursussen hebben een omvang van 5 EC (=140 uur). Als je voor je opleiding 6 EC nodig hebt, bespreek dan voorafgaand aan de cursus met de docent(en) welke extra opdracht je kan doen voor een totaal van 6 EC.

Wat krijg ik?
Als je de cursus succesvol hebt afgerond, krijg je een certificaat. Voor een aantal vakken wordt tevens een microcredential (een digitaal certificaat) uitgereikt. Dit staat vermeld bij het desbetreffende vak. Een microcredential  is een landelijk erkend digitaal certificaat waarmee je kunt aantonen dat je een cursus succesvol hebt afgerond. Kijk voor meer informatie op de website van de pilot Microcredentials. In deze video worden microcredentials toegelicht.

Vragen?
Twijfel je of Alfa4all iets voor jou is? Of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op via: alfa4all@uu.nl.