Alfa4all

Cursusaanbod Griekse en Latijnse Cultuur van Alfa4all

Alfa4all biedt acht modules Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan. Deze modules, vier Grieks en vier Latijn, zijn primair gericht op taalverwerving en tekstbeheersing. Per leerlijn, Grieks en Latijn, bieden de vier modules door hun volgorde een logische opbouw van grammaticale kennis en vertrouwdheid met schoolauteurs.

Voor alle modules kan afzonderlijk worden ingeschreven.

SCHOLAE: zijinstroom Grieks en Latijnse Taal en Cultuur

Het aanbod GLTC van Alfa4all kan ook worden ingezet om toegelaten te worden tot jaar 2 en 3 van SCHOLAE, de zijinstroom Griekse en Latijnse Cultuur die opleidt tot een eerstegraads bevoegdheid GTC en LTC in het voortgezet onderwijs. In dat geval zijn er drie aanvullende aandachtspunten die bij zorgvuldige afweging succesvolle afronding van het aanbod zullen bevorderen:

  • Cursisten hebben affiniteit met de schoolvakken GTC en LTC, bijvoorbeeld door een met goed gevolg afgelegd Centraal Schriftelijk Eindexamen in (een van) beide.
  • Cursisten zijn als eerstegraads bevoegd docent in een ander schoolvak werkzaam in het voortgezet onderwijs.
  • Cursisten volgen en voltooien het volledige aanbod modules GLTC via Alfa4all.