Alfa4all

Grieks III; Taalverwerving en Xenophon Anabasis (boek III)

Niveau De cursus gaat door waar de cursus Grieks II is geëindigd. De stof van Grieks I en Grieks II wordt dus als bekend verondersteld.

EC 5

Docent
Kees Thijs (Radboud Universiteit)

Looptijd
februari – april 2024

Doelen

 • heeft kennis van de belangrijkste grammatica van het klassiek Grieks, zowel morfologie als syntaxis;
 • breidt zijn/haar woordenschat verder uit;
 • kan genoemde kennis toepassen (a) in eenvoudige oefeningen en (b) bij het lezen en interpreteren van authentieke passages (uit Xenophon, Anabasis iii);
 • is in staat om zelfstandig – met behulp van een commentaar – een klein pensum authentiek Grieks te bestuderen (passages uit Xenophon, Anabasis iii);
 • heeft kennis van de belangrijkste achtergronden, genreconventies en stilistische kenmerken van de gelezen teksten;
 • is in staat om een korte authentieke passage (ongeziene tekst) in goed lopend Nederlands te vertalen;
 • kan inhoudelijke en grammaticale vragen over een bestudeerde authentieke passage beantwoorden.

Korte beschrijving inhoud
Deze derde module Grieks staat wederom in het teken van taalverwerving: grammatica (zowel morfologie als syntaxis), basisvocabulaire en leesvaardigheid. Met behulp van de Cambridge Grammar of Classical Greek maakt de cursist zich het laatste belangrijke deel van de Griekse morfologie en syntaxis eigen (o.a. dualis, perfectum, indirecte rede, verschillende soorten bijzinnen). Daarnaast breidt de cursist zijn woordenschat verder uit m.b.v. de woordenlijst Logos (nr. 404-578). Dit alles komt samen in de nauwkeurige lectuur van passages uit boek iii van Xenophon’s Anabasis. In vergelijking met de modules Grieks 1 en 2 ligt de focus in deze cursus minder op grammatica-oefening en meer op het ontwikkelen van leesvaardigheid.

Werkvormen (blended opzet)
De cursus bestaat uit een startbijeenkomst in Utrecht, wekelijkse (online) werkcolleges, instructie-video’s, grammatica-oefeningen en veel zelfstudie. Er is tevens de mogelijkheid tot een extra contactuur voor vragen en en vertaalhulp.

Dag waarop de face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden
In overleg met de cursisten te bepalen, maar naar alle waarschijnlijkheid vinden de colleges op de vrijdag plaats.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Inleveropdrachten worden niet becijferd, maar dienen wel voltooid en ingeleverd te zijn om aan het tentamen te mogen deelnemen.

Literatuur
De cursist dient aan te schaffen:

 • Huitink & T. Rood. Xenophon: Anabasis Book iii. Cambridge University Press (2019).
 • van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink & M. de Bakker. The Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge University Press (2019).
 • Hupperts & S. Veerman. Logos. Eisma (recente druk)
 • Een woordenboek Grieks-Nederlands, bijv. die van Montijn of van Muller & Thiel (vaak antiquarisch verkrijgbaar). Het gebruik van het woordenboek van Hupperts wordt afgeraden.

De docent verstrekt:

Powerpoints en oefenmateriaal grammatica.