Alfa4all

Latijn IV; Latijnse retorica: Cicero Pro Sexto Roscio Amerino

Niveau B1

EC 5

Docent(en)
Bart Jansen (Radboud Universiteit)

Looptijd
mei – juli 2024

Doelen
Na afloop van deze cursus kun je:

  • onder begeleiding een pensum van ca. 21 OCT-pagina’s lezen;
  • dit pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
  • een onvoorbereide Latijnse prozatekst in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
  • vragen beantwoorden over vorm, inhoud en stijl van de behandelde teksten;
  • grammaticale en syntactische problemen in de teksten verklaren.

Inhoud
In deze module lezen we de redevoering van Cicero ter verdediging van Sextus Roscius uit Ameria. Het eerste college zal in het teken staan van de achtergrond voor deze redevoering: daarin komen beknopt de geschiedenis en techniek van de antieke retorica, het leven en werk van Cicero, en de context van de Pro Sexto Roscio Amerino aan bod. De verdere colleges staan in het teken van het bespreken van het voorbereide pensum. We lezen delen in de brontaal, maar de cursist wordt geacht de hele redevoering in vertaling door te nemen om zodoende het begrip van de Latijnse passages te vergroten. De cursus is bedoeld om je (ver)taalvaardigheid verder te ontwikkelen. In vergelijking met eerdere modules ligt in dit college de focus vrijwel volledig op leesvaardigheid: gerichte grammatica oefening blijft grotendeels achterwege, tenzij daar behoefte aan is vanuit de cursisten.

Werkvormen
De cursus bestaat uit wekelijkse online colleges, oefening door middel van inleveropdrachten, en voornamelijk zelfstudie. De colleges worden opgenomen en zijn na opname nog één week terug te kijken.

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden
Vrijdagen.

Toetsing
Schriftelijk tentamen.

Literatuur
De docent verstrekt alle benodigde materialen. De cursist wordt geacht in bezit te zijn van de volgende naslagwerken:

  • F. Diercks en N.H.C. Loenen, Kleine Latijnse Grammatica (Bussum, recente druk).
  • Kroon, Inleiding tot de Latijnse Syntaxis: Structuur van Zin en Tekst (Amsterdam, recente druk)<
  • Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam, recente druk)