Alfa4all

Sterke werken

Niveau BA2
EC 5 (uit te breiden naar 6 EC)

Docent(en)
Feike Dietz (Universiteit van Amsterdam)
Erwin Mantingh (Universiteit Utrecht)
indien mogelijk gastdocenten

Startdatum en looptijd
november 2024 – januari 2025 (onder voorbehoud)
april – juni 2025

Doelen
Deze cursus stelt zich tot doel dat de student:

  • belezenheid vergroot voor de periode tot WO II
  • literairhistorische kennis uitbreidt door verdieping in literairhistorische achtergronden primaire werken
  • literairhistorische interpretatievaardigheden (door)ontwikkelt door sterke werken te vergelijken, historiseren en actualiseren (literairhistorisch redeneren)
  • kritisch reflecteert op en inzicht verwerft in canonvorming en vormen van in- en uitsluiting in de literatuurgeschiedenis
  • inzicht verwerft in actuele onderzoeksthema’s en –perspectieven in het letterkundeonderzoek
  • vaardig wordt in dialogisch leren.

Omschrijving van de inhoud
‘Sterke werken’ zijn literaire teksten die een stevige positie hebben verworven in de literatuurgeschiedenis. Het kunnen monumenten zijn die onverslaanbaar zijn op leeslijsten. Of het zijn sterke verhalen omdat ze verbazing en verwondering afdwingen. Sommige werken ventileren sterke stemmen of krachtige verhalen, maar zonder dat zij vanzelfsprekend als een klassieker zijn aangemerkt in de loop van de geschiedenis. Omdat ideeën over wat ‘sterke werken’ zijn ook steeds in ontwikkeling zijn, wijzen verschillende groepen lezers in verschillende periodes van de geschiedenis andere werken aan als ‘sterk’. In deze cursus lees je teksten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis die om verschillende redenen ‘sterk’ kunnen worden genoemd. Je denkt na over de kracht van die werken: waarin zit die, waaruit blijkt die, en wie heeft ze die toegeschreven? Zo vergroot je je belezenheid, literaire leesvaardigheden, en je vermogen om kritisch en analytisch na te denken over canonvorming, geletterdheid, en de sociaal-culturele functie van literatuur.

Werkvormen
De cursus kent een blended opzet. Tijdens bijeenkomsten worden sterke werken geanalyseerd in hun literairhistorische en wetenschappelijke context, afwisselend onder begeleiding van een docent en binnen het leerteam (leesclub).

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden
De bijeenkomsten zullen fysiek en online op vrijdagen plaatsvinden. De exacte indeling wordt later bekendgemaakt.

Toetsing
Individueel essay (50%)
Groepsgesprek (online) over stellingen (50%)

Literatuur
Edities van de sterke werken en bijbehorende secundaire literatuur. Er zal ook gebruik gemaakt worden van digitale bronnen als LitLab, Literatuurgeschiedenis.org en delen van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur op de dbnl.