Alfa4all

Literatuur en de verbeelding van het nu

Niveau BA2/3

EC 5

Docent(en)
Gaston Franssen (Universiteit van Amsterdam)

Looptijd
week van 15 november 2024 – 1 februari 2025

Doelen
De student kan

  • literaire teksten duiden in de context van maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke kwesties (zoals klimaat, gezondheid, nationalisme, diversiteit, neoliberalisme);
  • benoemen hoe literaire creativiteit mede vormgeeft aan de verbeelding van die kwesties;
  • literaire technieken en conventies identificeren en hun effecten op beeldvorming analyseren;
  • een comparatief onderzoek opzetten naar (onderwijs over) de wijze waarop literatuur mede vormgeeft aan de ‘verbeelding van het nu’.

Omschrijving van de cursus
Literatuur bestaat niet in een vacuüm, maar staat in voortdurende wisselwerking met de wereld van nu. Literaire werken nemen de beelden en opvattingen die circuleren in het publieke debat, de politiek of de wetenschap in zich op, ondergraven of radicaliseren deze, en spelen ze getransformeerd weer terug aan de lezer. Zo draagt literatuur bij aan de ‘verbeelding van het nu’ – de manier waarop we denken, spreken en schrijven over de grote uitdagingen van de wereld van nu. In deze cursus verdiepen we ons in dit proces: we lezen literaire teksten (verhalen, romans, gedichten, maar ook songteksten of spoken word) en onderzoeken hoe ze in dialoog staan met maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld klimaat, gezondheid, nationalisme, diversiteit en neoliberalisme. We doen dat door verbanden op te sporen – vergelijkbare beelden of verhaallijnen, intertekstuele verwijzingen, of overeenkomsten in vertoog – tussen literaire teksten en niet-literaire teksten, en we gaan na hoe we die verbanden nader kunnen onderzoeken of kunnen gebruiken als startpunten voor stimulerend literatuuronderwijs.

Werkvorm
Perusall, Moodle.

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden
Er zijn minimaal vier bijeenkomsten die online plaatsvinden, verder zelfstudie met regelmatige feedback- en intervisiemomenten.

Toetsing
Perusall-opdrachten (AVV/NAV), reflectieopdrachten (25%), onderzoeksnota (75%).

Literatuur
Secundair materiaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt; de literaire teksten die worden gelezen dienen studenten zelf aan te schaffen of te lenen.