Alfa4all

Lange lijnen in de literatuur: inleiding in de Nederlandse literatuurgeschiedenis

Niveau BA2
EC 5

Docent(en)
Els Stronks – najaar (Universiteit Utrecht)
Tycho Maas – voorjaar (Universiteit Utrecht)

Looptijd
week van 1 september – 15 november 2024
week van 15 april – 1 juli 2025

Korte beschrijving inhoud van de module
Deze module biedt studenten een overzicht van de Nederlandse literatuur en inzicht in de academische bestudering daarvan. Studenten verdiepen zich zowel in de verschillende periodes uit de literatuurgeschiedenis (aan de hand van een handboek) als in actuele onderzoeksthema’s en -perspectieven (aan de hand van LitLab Veldwerk). Zo worden studenten uitgedaagd om kennis over de literatuur uit verschillende periodes op te doen en met elkaar in verband te brengen, met gebruikmaking van gangbare benaderingswijzen en concepten uit de letterkunde.

Doelen
Deze module stelt zich tot doel dat de student:

 • een overzicht verwerft van de Nederlandse literatuurgeschiedenis (van haar begin tot heden).
 • de voornaamste stromingen/groeperingen leert kennen, met hun belangrijkste kenmerken, poëticale opvattingen, auteurs en werken.
 • de voornaamste literairhistorische begrippen kent en kan toepassen.
 • diverse literaire werken leest en in hun literair- en cultuurhistorische context kan duiden.
 • inzicht verwerft in de wisselwerking tussen de Nederlandse literatuur en haar (cultuurhistorische, politieke en religieuze) context.
 • verschillende narratieven over de literatuurgeschiedenis leert kennen en met elkaar kan vergelijken.
 • inzicht verwerft in actuele onderzoeksthema’s en –perspectieven in het letterkundeonderzoek.
 • enkele wetenschappelijke benaderingswijzen en methodische uitgangspunten van het letterkundeonderzoek kan benoemen en toepassen.

Werkvormen
Er zijn minimaal vier bijeenkomsten die online plaatsvinden, verder zelfstudie met regelmatige feedback- en intervisiemomenten. Studenten werken aan de hand van een handboek met verdiepende opdrachten, en aan de hand van de digitale leeromgeving LitLab Veldwerk.

Toetsing
50% toets:

 • kennis van en inzicht in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, literatuurhistorische begrippen, diverse primaire teksten, belangrijke genres, auteurs, stromingen etc.
 • inzicht in de wisselwerking tussen de literatuur en haar (cultuurhistorische, politieke, religieuze) context.
 • toepassen van bovengenoemde kennis en inzichten.

50% nota: 

 • toetst het vanuit een specifiek thema transhistorisch kunnen bestuderen van literatuur, aan de hand van enkele gangbare benaderingswijzen.

Literatuur
We werken aan de hand van een handboek uitgegeven door de Open Universiteit. Daarnaast worden er teksten gelezen die veelal digitaal beschikbaar zijn of worden gesteld.