Alfa4all

Neerlandistiek als wetenschap

Niveau BA2
EC 5

Docent(en)
Jimmy van Rijt (Universiteit Utrecht)

Looptijd
week van 9 september – 15 november 2024
week van 3 februari – 15 april 2025

Doelen

  1. De student krijgt inzicht in de geschiedenis van de neerlandistiek en de samenhang van de verschillende deelgebieden daarbinnen, mede in relatie tot het schoolvak Nederlands.
  2. De student kan de interdisciplinaire aard van recente studies op het terrein van de neerlandistiek duiden tegen de achtergrond van de geschiedenis van het vak.
  3. De student kan een eenvoudig onderzoekbare probleemstelling op het terrein van de neerlandistiek formuleren, daarbij gebruikmakend van relevante wetenschappelijke literatuur;

Omschrijving van de cursus
In de cursus Neerlandistiek als wetenschap maken studenten kennis met de onderlinge samenhang tussen verschillende deelgebieden van de wetenschappelijke neerlandistiek. Waar mogelijk wordt die samenhang ook bekeken door de lens van het schoolvak Nederlands, dat momenteel vernieuwd wordt.

Werkvorm
Interactieve hoorcolleges met veel zelfstandige verwerking van lesstof via wekelijkse opdrachten.

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden
Data worden in overleg met studenten vastgesteld. De colleges vinden online plaats; het eerste college vindt plaats op locatie in Utrecht.

Toetsing

  1. Dossier met wekelijkse opdrachten (voldaan/niet voldaan), in te leveren voorafgaand aan de eindopdracht
  2. Korte presentatie interdisciplinair artikel uit de neerlandistiek voor de groep (voldaan/niet voldaan)
  3. Analyse van interdisciplinair wetenschappelijk artikel uit de neerlandistiek (100% cijfer)

Literatuur
Nader bekend te maken; in principe gaat het om een mix van journalistieke en wetenschappelijke literatuur over de neerlandistiek.