Alfa4all

Grieks IV; Herodotus (uit boek 1 en 3)

Niveau
De cursus gaat door waar de cursus Grieks III is geëindigd. De stof van Grieks I t/m III wordt dus als bekend verondersteld.

EC 5

Docent(en)
Marije Derksen (Radboud Universiteit)

Looptijd
mei – juli 2024

Doelen
De cursist:

  • heeft kennis van de kenmerken van het Ionische dialect;
  • breidt diens woordenschat en kennis van Griekse stamtijden verder uit;
  • is in staat om met hulpmiddelen een pensum authentiek Grieks te bestuderen (passages uit Herodotus, Historiën boek 1 en 3);
  • heeft kennis van de belangrijkste achtergronden, genreconventies en stilistische kenmerken van de gelezen teksten;
  • is in staat om een korte authentieke passage (ongeziene tekst) in accuraat en aanvaardbaar Nederlands te vertalen;
  • kan vragen beantwoorden over vorm, inhoud en stijl van de behandelde teksten;
  • kan grammaticale en syntactische problemen in de tekst verklaren.

Korte beschrijving inhoud
Deze vierde module Grieks staat in het teken van taalverwerving, met een focus op leesvaardigheid van Ionisch proza. De cursist leest selecties uit Herodotus’ Historiën, boek 1 en 3, waarbij ook achtergrond van de auteur en het genre historiografie aan bod komen. Daarnaast wordt er aandacht aan het Ionische dialect, waarin de fonetiek en morfologie afwijkt het tot nu toe gelezen Attisch. De woordenschat wordt uitgebreid m.b.v. de woordenlijst Logos, met een specifieke focus op woorden die veel voorkomen bij Herodotus (nr. 785-929). Als laatste wordt de kennis van de Griekse stamtijden in zelfstudie herhaald en uitgebreid.

Werkvormen (blended opzet)
De cursus bestaat indien mogelijk uit een startbijeenkomst in Utrecht; wekelijkse online colleges met bijbehorende voorbereiding van Griekse teksten en secundaire literatuur; oefening door middel van twee inleveropdrachten; zelfstudie van vocabulaire en stamtijden; en zelfstudie van een aanvullend stuk pensum. Er is tevens de mogelijkheid voor een extra contactmoment (vragenuurtje) voor vragen en vertaalhulp.

Dag waarop de bijeenkomsten plaatsvinden
In overleg met de cursisten te bepalen, maar naar alle waarschijnlijkheid vinden de colleges op vrijdag plaats.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen, fysiek in Utrecht. Inleveropdrachten worden niet becijferd, maar dienen wel voltooid en ingeleverd te zijn om aan het tentamen te mogen deelnemen.

Literatuur
De cursist dient in het bezit te zijn van:

  • van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink & M. de Bakker. The Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge University Press (2019).
  • Hupperts & S. Veerman. Logos. Eisma (recente druk).
  • Een woordenboek Grieks-Nederlands, bijv. die van Montijn of van Muller & Thiel (vaak antiquarisch verkrijgbaar). Het gebruik van het woordenboek van Hupperts wordt afgeraden.

De docent verstrekt de te bestuderen Griekse tekst, aanvullende literatuur, powerpoints met uitleg en indien gewenst extra oefenmateriaal met betrekking tot grammatica.