Alfa4all

Grieks I; Taalverwerving en Lysias (Orationes 1, 3)

Niveau
De cursus is qua niveau vergelijkbaar met een eerste module Griekse taalverwerving van een universitaire BA-opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Als u niet recent het eindexamen Grieks hebt gedaan, raden wij u aan om even contact op te nemen met de docent.

EC 5

Docent(en)
Kees Thijs (Radboud Universiteit)

Looptijd
september – november 2024

Doelen
De cursist:

 • heeft kennis van een eerste deel van de grammatica van het klassiek Grieks, zowel morfologie als syntaxis;
 • verwerft een elementaire woordenschat;
 • kan genoemde kennis toepassen (a) in eenvoudige oefeningen en (b) bij het lezen en interpreteren van authentieke passages (Lysias 1 en 3);
 • heeft kennis van de belangrijkste achtergronden, genreconventies en een aantal stilistische kenmerken van de gelezen teksten (Lysias 1 en 3);
 • is in staat om een korte authentieke passage (ongeziene tekst) in goed Nederlands te vertalen;
 • kan inhoudelijke en grammaticale vragen over een bestudeerde authentieke passage beantwoorden.

Inhoud
Deze cursus staat volledig in het teken van taalverwerving: grammatica (zowel morfologie als syntaxis), basisvocabulaire en leesvaardigheid. Met behulp van de nieuwe Cambridge Grammar of Classical Greek maakt de cursist zich een eerste deel van de Griekse morfologie en syntaxis eigen (o.a. lidwoord, (voor)naamwoord, thematisch praesens, thematische en sigmatische aoristus, syntaxis van eenvoudige zinnen, naamvallen, preposities, het medium). Daarnaast verwerft de cursist een elementaire woordenschat m.b.v. de woordenlijst Logos (nr. 1 t/m 200). Dit alles komt samen in de nauwkeurige lectuur van enkele narratieve passages uit redevoeringen van Lysias (1. Over de moord op Eratosthenes en 3. Tegen Simon).

Werkvormen
De cursus bestaat uit een (offline) startbijeenkomst, wekelijkse (online) werkcolleges, instructie-video’s, veel oefening en zelfstudie. Er is tevens de mogelijkheid tot een extra contactuur voor vragen en oefening.

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden
De colleges en het tentamen vinden op de vrijdag plaats (tijdstip in overleg).

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Inleveropdrachten worden niet becijferd, maar dienen wel voltooid en ingeleverd te zijn om de cursus te kunnen afronden.

Literatuur
De cursist dient aan te schaffen:

 • E. van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink & M. de Bakker. The Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge University Press (2019).
 • C. Hupperts & S. Veerman. Logos. Eisma (recente druk)
 • I. Sluiter, L. van Beek, T. Kessels & A. Rijksbaron (eds.), Woordenboek Grieks/Nederlands, Amsterdam University Press (2024).

De docent verstrekt:

 • R.L. Artz, A.J. Goossens & S. Jeurissen-Boomgaard. Drie redevoeringen van Lysias (1993).
 • Nederlandse vertaling van de betreffende redevoeringen (Bons 1993).
 • Powerpoints en oefenmateriaal grammatica.