Alfa4all

Nieuws

Minister Van Engelshoven na werkbezoek enthousiast over Alfa4all en Bèta4all

Op woensdag 7 juli bracht demissionair minister van OCW Ingrid van Engelshoven een online werkbezoek aan Alfa4all  externe linken Bèta4all  externe link. Deze landelijke initiatieven ondersteunen studenten die willen instromen in de eerstegraadslerarenopleidingen maar nog onvoldoende vakinhoud hebben bij het wegwerken van deze deficiënties. De minister was zo enthousiast dat ze binnenkort terugkomt.

Projectleiders Ineke Lam  externe link (Alfa4all) en Ralph Meulenbroeks  externe link(Bèta4all) kijken terug op een geslaagd bezoek. Ineke Lam: “We hebben het belang van Alfa4all en Bèta4all goed kunnen bespreken: om het lerarentekort te kunnen terugdringen, moeten we zoveel mogelijk potentiële studenten werven voor de lerarenopleidingen.” Na een introductie door Jan van Tartwijk  externe linktoog de afvaardiging (digitaal uiteraard) naar een scheikundelokaal. “Via een camera in het lokaal kon de minister meekijken met cursisten met veiligheidsbrillen en witte jassen die op dat moment practicumonderwijs kregen. Ze sprak met twee van hen.”

Lerarenvak

Na het scheikundepracticum was er een sessie met twee cursisten en een docent van Alfa4all. Tijdens dit programmaonderdeel van het werkbezoek kwam ook naar voren hoe belangrijk het is niet alleen voor een nieuwe aanwas van met name ook academisch opgeleide leraren te zorgen, maar ook de vakkennis van de huidige leraren up-to-date te houden. Ineke Lam: “Naast studenten kunnen ook zittende docenten gebruikmaken van het cursusaanbod van Alfa4all en Bèta4all, in het kader van hun na, bij- of omscholing. Iemand die al jaren natuurkunde doceert, heeft misschien in zijn eigen opleiding niets over nanotechnologie gehoord.”

Om het lerarentekort te kunnen terugdringen, moeten we zoveel mogelijk potentiële studenten werven voor de lerarenopleidingen

Ontwikkelen

Tot slot gaven Fred Weerman, decaan Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en voorzitter landelijk overleg decanen Geesteswetenschappen, en vicevoorzitter van de VO-raad Hein van Asseldonk hun reflecties op beide initiatieven, vertelt Ineke Lam. “Er werd gesproken over het belang van meer ontwikkeltijd voor vo-leraren; ontwikkelen is immers een wezenlijk onderdeel van het beroep waar nu helaas meestal geen tijd voor is.” Eén van de aanwezigen verwoordde het heel passend: “Weer terug van uitvoerder naar autonoom professional.”

Herhaalbezoek

De minister was heel enthousiast. Ineke Lam: “Toen ze aangaf dat ze graag nog eens wilde komen, kon ik me niet voorstellen dat ze dat echt zou doen. Maar pal na haar bezoek kregen we al een telefoontje dat ze een afspraak wilde maken om het gesprek voort te zetten tijdens een tweede (hopelijk fysiek) werkbezoek op een faculteit.”

Over deze landelijke projecten

De Universiteit Utrecht verzorgt de (project)coördinatie van zowel Alfa4all als Bèta4all, maar het zijn landelijke samenwerkingsverbanden. De kracht van beide initiatieven is om in gezamenlijkheid een bijdrage te leveren aan het lerarentekort.

Bèta4all

Bèta4all  externe linkbestaat uit programma’s voor natuurkunde (natk4all) en wiskunde (wisk4all) die al sinds september 2015 draaien en de programma’s voor scheikunde (chem4all) en informatica (inf4all) die begonnen zijn in september 2016. Bèta4all is opgestart met behulp van subsidie vanuit OCW maar wordt nu gefinancierd vanuit alle Bèta-faculteiten in Nederland. De meeste cursussen worden in Utrecht verzorgd, maar worden afhankelijk van de situatie ook hybride of online gegeven. Bèta4all omvat nu 28 cursussen verdeeld over de 4 vakgebieden en heeft inmiddels haar 1000e certificaat mogen uitdelen.

Alfa4all

Alfa4all  externe linkis vorig jaar gestart en de eerste cursussen Duits, Engels en Nederlands zijn in het academische jaar 2020-2021 aangeboden. Alfa4all wordt zoveel mogelijk analoog aan Bèta4all ontwikkeld. De subsidieperiode van Alfa4all loopt tot eind 2023 en de decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen/Letteren hebben samen met de lerarenopleiding een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de intentie om Alfa4all na de subsidieperiode te adopteren, net zoals dit bij Bèta4all is gelopen. In die periode wordt het cursusaanbod uitgebreid tot maximaal zes cursussen per taal en wordt Alfa4all uitgebreid met een aanbod voor Frans, Klassieke Talen en proberen we ook Spaans hierbij te betrekken. Cursussen binnen Alfa4all worden in blended vorm aangebonden.

Gratis inschrijven

Geïnteresseerde studenten en zittende docenten kunnen zich – na overleg met en advies van de toelatingscommissie – gratis inschrijven voor een van de beschikbare cursussen.