Alfa4all

Lezen en schrijven nader onderzocht

Niveau: BA2

ECTS: 5

Docent(en): Marieke Smit en Janneke van der Loo

Duur: 26 april – einde collegejaar

Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd als je een tekst (goed) leest? Wat is ervoor nodig om een goede tekst te kunnen schrijven? Deze vragen zijn relevanter dan ooit. Goed kunnen lezen en schrijven is cruciaal voor school- en studiesucces. Toch zien we dat de Nederlandse scholieren en studenten nog niet hun volledige potentieel benutten: zo laten de PISA-resultaten bijvoorbeeld zien dat de leesvaardigheid van Nederlandse middelbare scholieren steeds verder afneemt en klagen docenten in het hoger onderwijs over het niveau van schrijfvaardigheid van hun studenten. In dit vak bestuderen we lees- en schrijfvaardigheid vanuit cognitief en sociaalpsychologisch perspectief. We duiken dieper in lees- en schrijfprocessen, we onderzoeken hoe lees- en schrijfvaardigheid zich ontwikkelt vanaf de adolescentie, kijken naar verschillen tussen online en ‘offline’ lees—en schrijfvaardigheid en maken ook de stap naar effectief lees- en schrijfvaardigheidsonderwijs.